Happenings

7 Nov 2018

Engin Club Welfare Pack, 12 – 6 PM

ECube & Outside LT6

IES-NUS Welfare Pack, 12 – 4 PM

MSE Welfare Pack, 2 – 6 PM

Outside LT6

8 Nov 2018

ECE Welfare Pack, 1 – 5 PM

ECube

IDP Welfare Pack, 11 AM – 3 PM

Outside LT 6

9 Nov 2018

ISE Welfare Pack, 3 – 7 PM

Outside LT6